دارالترجمه رسمی سودالیت ارائه دهنده برترین و سریعترین خدمات ترجمه رسمی     ۲۲۷۲۵۴۹۰-۲۲۷۲۶۵۹۰

لطفا اصول دریافت و تحویل مدارک را که در زیر ارائه شده اند رعایت فرمایید:

  • لطفا اصل تمامی اسناد و مدارک  خود را جهت  ترجمه و ارسال به دادگستری و وزارت امور خارجه برای اخذ تأییدیه در اختیار دارالترجمه قرار دهید.
  • از آنجا که مشخصات افراد باید دقیقاً مطابق با مشخصات پاسپورتآنها باشد حتما یک کپی از پاسپورت خود را جهت  درج  صحیح نام و نام خانوادگی، نام پدر و تاریخ و محل تولد به دارالترجمه تحویل دهید. دارالترجمه در قبال عدم ارائه نام  و مشخصات انگلیسی و یا نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی مسئولیتی ندارد.
  • زمان معمول برای انجام ترجمه رسمی و اخذ تأییدات دادگستری و وزارت امور خارجه ۳ تا ۴ روز کاری است. بنابراین فرصت  کافی را برای ترجمه و تأیید اسناد و مدارک خود در نظر بگیرید.
  •  تعداد نسخه‌های ترجمه را به طور دقیق مشخص نمایید.
  •  لطفا نوع تأییدیه‌های لازم ( دادگستری، وزارت امور خارجه و سفارت) را مشخص فرمایید.
  • با توجه به اینکه برای تأیید برخی از اسناد و مدارک به اصل مدارک دیگر یا تأیید مرجع صادر کننده نیاز است لطفاً به بخش شرایط تأیید ترجمه اسناد و مدارک جهت اطلاع از جزئیات دقیق مراجعه فرمایید.
  • هنگام تحویل اسناد و مدارک به متصدی دارالترجمه حتماً رسید را دریافت  و مندرجات آن از قبیل نام و تعداد اسناد و مدارک را با دقت کامل نمایید. تحویل مدارک ترجمه شده تنها با ارائه رسید صورت می گیرد.
  • هنگام تحویل گرفتن ترجمه مدارک خود از دارالترجمه، حتماً  اصل اسناد و مدارک و تعداد نسخه‌های ترجمه شده را کنترل نمایید.