هزینه ترجمه رسمی

دارالترجمه رسمی سودالیت ارائه دهنده برترین و سریعترین خدمات ترجمه رسمی در شهر تهران  ۲۲۷۲۵۴۹۰-۲۲۷۲۶۵۹۰

  • مشتری گرامی، مبالغ ذیل طبق نرخ مصوب ترجمه رسمی مطابق ابلاغیه اداره کل اسناد و امور مترجمین رسمی تنظیم گردیده است و تمامی دفاتر معتبر ترجمه رسمی موظف به اعمال آن هستند و در غیر این صورت با ایشان برخورد خواهد شد. جهت دسترسی مستقیم به این نرخنامه به این لینک مراجعه کنید.
  • طبق دستور العمل مصوب، به مبالغ ذیل پنج هزار تومان بابت هزینه های دفتری و پنج هزار تومان به ازای هر پلمپ اضافه خواهد شد.
  • مؤسسات مهاجرتی، اعزام دانشجو و توریستی از تخفیف و شرایط ویژه برخودار خواهند شد.
  • برای حصول اطمینان نسبت به تأیید مدارک خود به راهنمای تأیید مدارک مراجعه کنید.

در صورت هر گونه پرسشی با ما تماس بگیرید.

دارالترجمه رسمی سودالیت ارائه دهنده برترین و سریعترین خدمات ترجمه رسمی در شهر تهران  ۲۲۷۲۵۴۹۰-۲۲۷۲۶۵۹۰

نوع مدرک

هزینه ترجمه

تأیید دادگستری

تأیید امور خارجه و خدمات

سجلات و مدارک شناسایی

شناسنامه (مجرد و متأهل)

۲۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

توضیحات شناسنامه/وضعیت تأهل/فرزندان

۲,۵۰۰

گذرنامه (ترجمه صفحه اول)

۳۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

گواهی فوت، ولادت و تجرد

۲۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

سند ازدواج

۵۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۵۰۰۰

سند طلاق

۷۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۵۰۰۰

گواهی عدم سوء‌پیشینه

۲۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

انواع کارت‌ها

۲۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

دفترچه و سابقه بیمه

۲۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

مدارک مالکیت، اسناد رسمی و تمکن مالی

سند مالکیت قدیمی (دفترچه ای)

۵۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۵۰۰۰

توضیحات و انتقالات سند مالکیت دفترچه ای

۵,۰۰۰

سند مالکیت جدید

۷۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۵۰۰۰

سند مالکیت وسائط نقلیه موتوری

۳۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۵۰۰۰

مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه هر صفحه A4

۴۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

اقرار، تعهد، استشهاد، رضایت، وکالت هر صفحه

۵۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

دادنامه یا رأی دادگاه هر صفحه

۷۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

ارزیابی ملک (هر صفحه)

۴۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

پایان کار و خلافی (هر صفحه)

۴۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

وصیتنامه (هر صفحه)

۴۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

گواهی حصر وراثت

۴۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

انواع قبوض آب و برق و مالیات و بیمه و بانک

۳۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

دفترچه و گواهی بانکی و سهام، اوراق قرضه

۳۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

گردش حساب بانکی (هر ۲۰ گردش/ردیف)

۴۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

مدارک کسب و کار و فعالیت حرفه‌ای

دفترچه و کارت بازرگانی

۴۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

جواز تأسیس، پروانه مهندسی، کارت شناسایی کارگاه، بارنامه گمرکی (هر صفحه)

۴۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

برگ سبز گمرکی

۵۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

پروانه بهره‌برداری

۵۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

پروانه وکالت

۵۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۵۰۰۰

انواع جواز و پروانه کسب و کار

۳۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

جواز مطب و پروانه پزشکی

۳۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

ثبت علائم تجاری

۳۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

تقاضانامه ثبت شرکت‌ها و اظهارنامه ثبت شرکت و شرکتنامه

۷۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۵۰۰۰

روزنامه رسمی تأسیس

۵۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)

۳۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)

۴۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

اساسنامه (هر صفحه)

۳۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

اظهارنامه مالیات، ترازنامه و گزارش حسابرسی (هر صفحه)

۴۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

لیست بیمه (هر صفحه/۱۰ ردیف)

۳۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

قرارداد اعم از بازرگانی، حقوقی و تجاری (هر صفحه و با توجه به محتوی)

۷۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۵۰۰۰

حکم بازنشستگی

۲۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

حکم کارگزینی، فیش حقوقی بزرگ، تقدیرنامه‌های بزرگ

۴۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

برگ تشخیص مالیات و مالیات بر ارث

۳۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

گواهی اشتغال به کار، فیش حقوقی، تقدیرنامه و نامه‌های اداری (کوچک)

۳۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

گواهی اشتغال به کار و نامه‌های اداری (بزرگ)

۵۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

مدارک تحصیلی

سرفصل دروس دانشگاهی (هر صفحه)

۳۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

گواهی‌نامه‌های تحصیلی (پایان دوره، اشتغال به تحصیل و غیره)

۲۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

ریزنمرات ابتدایی و راهنمایی (هر ترم/نیمسال)

۱۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

ریزنمرات دبیرستان (هر ترم/نیمسال)

۱۰,۰۰۰

۱۰۰۰۰

ریزنمرات دانشگاهی (هر ترم/نیمسال)

۱۲,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

دانشنامه، مدرک فنی و حرفه‌ای و غیره

۳۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی

۲۰,۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

** تمامی قیمت‌ها به تومان می‌باشد.